Vertrouwen en stabiliteit

Voor een jong kind is een goede hechting het allerbelangrijkst. In een stabiele omgeving waarin zo weinig mogelijk verandert kan een kind zich hechten. Dit geeft een gevoel van zekerheid en zorgt ervoor dat een kind wel kan meebuigen als er veranderingen zijn, maar niet zal omvallen.

Kinderen varen er wel bij als er stabiliteit is in de gezichten die ze zien. Daarom werken de leidsters liefst vier of vijf dagen per week. Zij zorgen ervoor dat ouders en kinderen zich welkom, vertrouwd en geborgen voelen. Kortom, dat ieder kind zich thuis voelt op Jolie.

De kinderen verblijven in vaste stamgroepen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

Bekijk onze video:

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 030-2880789

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 06-49969032