Flexibele opvang

 

Niet iedereen werkt van negen tot vijf. Daarom biedt Jolie hele- en halve dagopvang, buitenschoolse opvang en vakantie opvang voor de buitenschoolse opvang. Jolie biedt tevens rooster opvang voor die kinderen waarvan de ouders onregelmatig werken. Voor de continuïteit en het welbevinden van het kind is een deelname van twee dag delen noodzakelijk.

Als een ouder zijn kind eerder wil ophalen of later wil brengen, dan kan dat natuurlijk. Opa's en oma's zijn ook altijd welkom. Hebben ouders onverwachts extra opvang nodig, dan denkt Jolie graag mee.

 

 

 

 

Bekijk onze video:

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 030-2880789

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 06-49969032