Openingstijden

Jolie is geopend op werkdagen vanaf 7.30 uur tot 18.00 uur. Het is geen probleem als ouders hun kind iets eerder of later komen brengen of halen. Er staat altijd een kopje koffie of thee voor hen klaar.

Jolie is een flexibel kinderdagverblijf. Hebben ouders onverwachts extra opvang nodig, dan denkt Jolie graag mee.

Voor de buitenschoolse opvang zijn de openings- en sluitingstijden: na schooltijd.
Kinderen zijn op schoolvrije dagen (schoolvakanties en studiedagen) de hele dag welkom bij de BSO.

In 2018 is Jolie gesloten op:
maandag 2 april 2018 (tweede paasdag)
vrijdag 27 april 2018 (koningsdag)
donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag)
vrijdag 11 mei 2018 (cao-dag)
maandag 21 mei 2018 (tweede pinksterdag)
maandag 24 december 2018 (cao-dag)
dinsdag 25 december 2018 t/m dinsdag 1 januari 2019 (kerstvakantie)

Bekijk onze video:

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 030-2880789

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 06-49969032