Laatste nieuws

31 juli 2018

De zon schijnt weer bij Jolie!

De Inspectie Kinderopvang heeft bij Jolie veel wetsovertredingen geconstateerd en daarom geëist dat we alle wetsovertredingen zouden aanpakken. Als dat niet zou lukken, zou Jolie haar vergunning kinderopvang verliezen en dus haar deuren moeten sluiten.

Op 31 juli 2018 is de Inspectie wederom op bezoek geweest bij Jolie om te controleren of aan de gestelde eisen is voldaan. Tijdens dat bezoek heeft de Inspectie geconstateerd dat er binnen Jolie hard is en wordt gewerkt om de vereiste verbeteringen te realiseren. Zo constateert de Inspectie onder andere dat:

•    Er veel vooruitgang is geboekt in de ontwikkeling van beleid,
•    Er veel vooruitgang is geboekt met de inzet van gekwalificeerd personeel op de groepen,
•    Er veel vooruitgang is geboekt met het toepassen en bespreekbaar maken van beleid rondom de veiligheid- en gezondheid van kinderen,
•    De beroepskrachten opnieuw worden getraind in het gebruik van de meldcode bij vermoedens van kindermishandeling,
•    Er afspraken worden gemaakt over meer buitenspeelruimte voor de kinderen,
•    Er een beleidsmedewerker is aangesteld om de medewerkers te begeleiden bij het werken volgens het beleid van Jolie, en
•    Er aantoonbaar wordt gewerkt aan meer transparantie en betere communicatie richting ouders en toezichthouders.

De Inspectie Kinderopvang is op basis van haar bezoek tot de conclusie gekomen dat Jolie op dit moment voldoet aan de gestelde eis. Daarbij geeft de Inspectie aan dat zij de veiligheid van de kinderen niet in het geding acht én zegt de Inspectie dat ze er vertrouwen in heeft dat de ingezette verbeteringen gaan leiden tot het enige juiste resultaat: een sterk en veilig Jolie.
Na deze roerige tijd zal het toezicht op Jolie voorlopig intensiever zijn dan gebruikelijk.
Vanuit Jolie juichen wij dat toe. Want vier ogen zien meer dan twee, en we willen allemaal het beste voor de kinderen!

Noot: links naar meest recente inspectierapporten:
inspectierapport KDV Jolie
inspectierapport BSO Jolie Karawanken
inspectierapport BSO Paradise Sport
inspectierapport BSO Paradise


2 juli 2018

Taken beeindigd Hanny Reuser

Er is de afgelopen periode veel gebeurd binnen Jolie. Dit heeft veel impact op het bedrijf gehad. Dit heeft momenteel ook effect op de gezondheid van directeur Hanny Reuser. Al een aantal weken is zij nauwelijks aanwezig omdat haar gezondheid dit niet toelaat. Naar omstandigheden gaat het goed, maar rust is voor haar van belang om weer te herstellen. Dit heeft haar doen besluiten om, per direct, haar taken neer te leggen. Dit was een moeilijke beslissing voor haar. 

Om de continuïteit te waarborgen en te kijken wat er nodig is voor Jolie in de toekomst, is er besloten om een interim algemeen directeur aan te stellen. Hij is - vanaf maandag 2 juli - de komende periode aanwezig zijn bij Jolie. De interim algemeen directeur heeft veel ervaring binnen bedrijven en ook in de kinderopvang. Hij zal kijken wat Jolie in de toekomst nodig heeft, met als belangrijkste element dat het belang van de kinderen (veiligheid en welzijn) altijd voorop zal blijven staan.

------------------------------

Publicaties------------------------------------------

Nieuwsbrief

Elke twee maanden ontvangen alle ouders een nieuwsbrief van Jolie waarin interne informatie wordt gedeeld.

Bekijk onze video:

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 030-2880789

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 06-49969032