Aanmelden

 

Procedure
Aanmelden kan via het telefoonnummer 030-6047599.

Dagopvang
U kunt kiezen uit hele- of halve dagopvang of voor flexibele/roosteropvang. U ontvangt vervolgens een wachtlijstovereenkomst of een vaste overeenkomst. Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden. 

Wennen en eerste dag
Wanneer uw kind geboren is, horen wij dat graag. U kunt dan contact met ons opnemen om een afspraak te maken over het wennen. U en uw kindje mogen geheel naar eigen behoefte komen wennen. Wilt u tussendoor weten hoe het met uw kindje gaat? Bel ons gerust, wij staan u graag te woord.

Buitenschoolse opvang
Als uw kind kinderdagverblijf Jolie bezoekt, heeft hij vanzelfsprekend op een plaats op de buitenschoolse opvang. Aangezien het contract voor de dagopvang eindigt als een kind vier jaar is, vragen wij u wél hiervoor een inschrijfformulier voor de BSO in te vullen. Als introductie krijgt u daarna een  rondleiding op de BSO en nodigen wij u uit voor een wenmiddag.
Heeft uw kindje niet op Jolie heeft gezeten, kunt u uw kind opgeven met het inschrijfformulier voor de BSO.

Voorschoolse opvang
Inmiddels is er een pilot voor voorschoolse opvang gestart. De kinderen kunnen hiervoor worden opgegeven via het telefoonnummer van Jolie.Bij voldoende belangstelling zal Jolie deze vorm van opvang definitief gaan aanbieden. NB: deze pilot valt niet onder de HKZ-certificering.


Bekijk onze video:

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 030-2880789

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 06-49969032