Persoonlijke aandacht

Op de BSO starten de kinderen met een kopje thee in de eigen stamgroep, met kinderen van dezelfde leeftijd. In deze vertrouwde groep delen de kinderen met elkaar wat zij die dag hebben beleefd op school. Ook vertellen zij hoe zij zich voelen over uiteenlopende onderwerpen als pesten, leiderschap en afscheid nemen. Uiteraard zijn de gespreksonderwerpen leeftijdsadequaat en afgestemd op hun behoefte. Het doel van deze persoonlijke gesprekjes is het waarborgen van het welbevinden van het kind, waarbij ook de waarden en normen een belangrijke rol spelen. Jolie wil de kinderen bevestigen in wie zij zijn, zodat zij blij kunnen zijn met zichzelf en hun omgeving. 
De dag wordt afgesloten met een activiteit. 

Bekijk onze video:

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 030-2880789

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 06-49969032